• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фізкультуру любимо, всі здорові будемо!

Вихователь з фізкультурно-оздоровчої роботи

/Files/images/Щербатюк.jpg

Щербатюк Інна Олександрівна

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Стаж роботи - 4 роки

Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ №1 "Зіронька"

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Фізичному вихованню сприяє створення відповідних умов (раціонального режиму, харчування та ін.), урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання (заняття, ранкова гімнастика, рухливі ігри тощо), підвищення рухової активності протягом дня та інше. Виконання фізичних вправ пов’язане з активним сприйманням навколишнього середовища, з орієнтуванням у просторі, виявленням вольових якостей, різноманітних емоційних переживань.

В сучасних умовах дошкільний заклад покликаний не лише забезпечити належний рівень навчально-виховного процесу, але й зберегти здоров’я вихованців. Науково-методичне забезпечення здійснює методична служба ДНЗ. Впровадження інноваційних освітніх технологій щодо фізичного виховання та зміцнення дитячого здоров’я визначає нестандартність підходів до організації роботи всього колективу закладу. Одними з важливих теоретичних і практичних проблем фізкультурно-оздоровчої роботи, над якими працює колектив дошкільного закладу «Зіронька» є :

- створенням належних умов для реалізації завдань фізичного розвитку , виховання та оздоровлення дошкільнят;

- поліпшенням ефективності освітньо-виховного процесу з фізичного виховання та наданням методичної допомоги педагогам щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- створенням розвивального життєвого простору груп для повноцінного розвитку дитини-дошкільника відповідно до вимог програми «Дитина» як важливої умови соціального здоров’я дошкільників;

- просвітницька робота з батьками з організації фізичного розвитку і виховання в сім’ї та питань здорового способу життя.

У своїй діяльності педагогічний колектив керується рядом нормативних документів, що регламентують порядок організації і змісту роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. А саме:

- Закони України : « Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт»

- Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2005 року №242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності та формування здорового способу життя».

- Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 року №458

- Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08 2010.№1/9-563) «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

Для втілення в життя поставлених завдань, колективом закладу проведена значна робота по зміцненню й оновленню здоров'язберігаючого простору, а саме:

S обладнано спортивний зал з раціонально підібраним фізкультурним та спортивно-ігровим обладнанням;

S фізкультурні куточки;

S куточки здоров'я;

S різноманітні доріжки здоров'я, масажери та ін.

Широко використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання:

- тунель для прокочування м'яча та різноманітних підлізань;

- багатофункціональні мішені для розвитку влучності та окоміру;

- куби для ігрових вправ на розвиток координації рухів, швидкої реакції та спритності;

- кільцекиди, розвивають окомір;

- м'ячі фітбол,

- різнокольорові сліди;/Files/images/SAM_0730.JPG/Files/images/SAM_0728.JPG/Files/images/SAM_0733.JPG

- жорсткі килимки;/Files/images/SAM_0729.JPG

- природний матеріал для виконання загальнорозвиваючих вправ, що стимулює біологічно активні точки;

- яскраво оформлені атрибути рухливих ігор та інвентар для виконання загальнорозвиваючих вправ тощо.

Важливе місце у зміцненні здоров’я дітей має дотримання режиму дня та рухова активність дітей впродовж дня. Щоденно прийом вихованців проводимо на свіжому повітрі. Організована навчальна діяльність передбачає проведення трьох фізкультурних занять на тиждень. Педагогічним колективом нашого дошкільного закладу впроваджено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров`я вихованців.

Обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи є піші переходи, тематичні тижні «Будь здоровим, малюк!», спортивні свята та розваги «Веселка здоров’я», «Мама, тато, Я – спортивна сім’я», «Веселі старти» та інше. Діяльність фізкультурно-спортивних гуртків «Грація» та «Здоров'ятко» включають в себе різноманітні напрямки сучасних здоров'язберігаючих технологій, адаптованих до вікових особливостей дитини: вправи фітболаеробіка, степ-аеробіка, художня гімнасика, що забезпечує гармонійний розвиток дошкільників.

Організовуючи фізкультурно-оздоровчі заходи з вихованцями дошкільного закладу активно впроваджуємо в своїй роботі методику Є. Вільчковського «Будь здоровий малюк», М. Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного віку». Перебування дітей у дитячому закладі протягом дня насичено різноманітними за змістом та формами заходами.

Пріоритетними напрямками діяльності дитсадка «Зіронька» стали:

ü Формування основ здорового способу життя;

ü Виховання інтересу до активної рухової діяльності кожної дитини;

ü Постійне пропагування принципів здорового способу життя серед батьків.

ü Постійне пропагування принципів здорового способу життя серед батьків.

Для реалізації цих завдань, було створено предметно – ігрове розвивальне середовище, комфортні умови для проведення занять з фізкультури, загартування, рухливих ігор, спортивних свят та змагань. В ігровому залі відведено місце і створена «смуга перешкод», що забезпечує творчу та рухову активність дошкільнят, дозволяє їм обирати перешкоду і спосіб її долання. Також діти дуже полюбляють куточок оздоровлення, де зберігається інвентар та проводяться вправи для профілактики порушень постави та плоскостопості, дихальна гімнастика. Намагаємось весь час поповнювати куточок різноманітним нестандартним обладнанням, щоб зберігати інтерес дітей до цих вправ.Виготовили доріжку «Я на морі», яка включила в себе ходьбу по морських камінцях, піску та сольових мішечках.

Поставивши за мету забезпечити належний фізичний розвиток, створити передумови для успішного навчання дітей в школі, впроваджуємо нові педагогічні технології та використовуємо інноваційні підходи. Важливою складовою життєдіяльності дітей є прогулянки. Неодмінна умова їх проведення – збалансування дорослими програмових вимог з бажаннями вихованців. Зміст роботи в ході прогулянок корегуємо в залежності від погоди, освітніх завдань, загальної атмосфери в групі, настрою та інтересів дітей. На прогулянках вихователі проводять комплекси фізичних вправ, рухливі ігри.

Невід’ємною частиною статичних занять в нашому дошкільному закладі є психогімнастика : «Усміхнись», «Подаруй радість», «Бажаю добра», точковий масаж вух і носа, гімнастика для очей, дихальні гімнастики «На березі моря», «Варимо кашу», «Веселий трубач», оздоровчі та валеологічні хвилинки «Я – Сонечко», «Струмочок», «Квітка настрою», пальчикова гімнастика, футбол для малят. Це додає бадьорості, піднесення настрою, підвищення працездатності, надає можливість за короткий проміжок часу розв’язати цілий комплекс завдань. Вихователем з фізкультурно-оздоровчої роботи нашого дошкільного закладу розроблено комплекси вправ на м'ячах-фітболах в залежності від поставлених завдань і підбору засобів, які мають різноманітну спрямованість:

для зміцнення м'язів рук та плечового поясу;

для зміцнення м'язів пресу;

для зміцнення м'язів спини та тазу;

для зміцнення м'язів ніг та стопи;

для збільшення гнучкості та рухливості суглобів;

для розвитку функції рівноваги і вестибулярного апарату;

для формування постави;

для розвитку спритності і координації рухів;

для розвитку музикальності й танцювальності;

для розслаблення та релаксації;

для профілактики та лікування різноманітних захворювань опорно-рухового апарату та внутрішніх органів;

для регулювання психомоторних функцій.

Обов’язковим в документації вихователів та інструкторі з фізичного виховання є «Листки здоров’я дітей».

Перевірка рівня навченості вихованців навчального закладу «Зіронька» проводиться два рази на рік – у вересні та травні. Дані оформляються протоколом.

Відповідно до вимог Базової програми «Дитина» проводимо обстеження вихованців з таких видів рухів:

Ø Стрибки у висоту з розбігу;

Ø Стрибки у довжину з місця;

Ø Лазіння;

Ø Метання на дальність;

Ø Біг;

Ø Стрибки у довжину з місця.

Кожен день, проведений у дитячому садку, наповнений яскравих вражень: захоплюючі фізкультурні заняття, різноманітні рухливі ігри, цікаві та фізкультурні свята та розваги, „Дні здоров’я ” – ось основна складова фізкультурного життя наших дітей. Активно використовуємо різні види занять: ігрові, сюжетно – ігрові, ігри – естафети, ігри – атракціони; такі заняття розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитяче життя яскравими емоціями. Для дітей старшого дошкільного віку функціонують спортивні гуртки: „Здоров'ятко” , «Грація». Такі заняття дають змогу дітям поглибити свій руховий досвід, а нам – дати оцінку рівню фізичного розвитку дитини.

Велика увага приділяється оздоровчим заходам, валеологічній корекції, здоров’язберігаючим технологіям за программою «Дитина» та программою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

Колектив дитячого садка працює над удоско­наленням ефективних умов роботи для зміцнення здоров'я дітей і впровадження науково обґрунтованих технологій для повноцінного оздоровлення наших вихованців.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ
НА 201
9– 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


З а х о д и

термін
виконання

відповідальні

Забезпечення здорового способу життя

Створення умов для оптимальної адаптації дітей у дошкільному закладі

протягом року

вих.-методист,
практ. психолог,
вихователі

Чітке дотримання режиму дня

протягом року

вих.-методист,
вихователі

Регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей

протягом року

вих.-методист,
медична сестра,інструктори з фізкультури

Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в группах

протягом року

практичний психолог,вих-лі

Дотримання температурного режиму

протягом року

вихователі

Організація рухового режиму

Ранкова гімнастика

щоденно

інструктор з ф-ри

Заняття з фізкультури

згідно з
розкладом

інструктор з ф-ри

Фізкультура на свіжому повітрі

щоденно

вихователі

Рухливі ігри гімнастика пробудження

щоденно

вихователі

Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи

щоденно

вихователі

Пальчикова гімнастика

щоденно

вихователі

Оздоровчі хвилинки

щоденно

вихователі

Використання спортивно – фізкультурного комплексу

щоденно

вихователі

Моніторинг фізичної підготовленості дітей

щоденно

вихователі

Профілактика захворюваності

Вітамінотерапія
Вживання:

  1. часнику та цибулі;
  2. пектинів (морквяно-яблучних);

протягом року

медсестра,кухарі,
вихователі,
помічники
вихователів

Курс ароматерапії :

  1. часникові кулони;

двічі на рік,
3 тижні

медсестра,
вихователі

Загартування з урахуванням стану здоров’я дітей:
- прогулянки на свіжому повітрі незалежно від погодних умов
- умивання обличчя та полоскання ротової порожнини після їди водою кімнатної температури
- перебування в групі в полегшеному одязі
- ходіння по вологій соляній доріжці після денного сну

щоденно

вихователі,
помічники
вихователів

Інші профілактичні заходи:

  1. самомасаж різних частин тіла без предметів і з використанням різноманітних засобів (щіточок, мочалок, каштанового намиста тощо)
  2. ходьба по «доріжці здоров я»

щоденно

ихователі,
помічники
вихователів

Охорона психічного здоров’я дітей

Психогімнастика

двічі на тиждень

практичний
психолог

Кольоро -, музико- і звукотерапія

протягом року

практичний психолог, вихователі

Лікувально – оздоровча робота

Огляд дітей педіатром:
-плановий
- за потребою

-1 раз на рік;
-щоденно

Із запрошенням лікаря

Огляд дітей лікарями – спеціалістами

1 раз на рік

лікарі-спеціалісти


Циклограма

фізкультурно-оздоровчої роботи вихователя протягом дняз/п

Зміст роботи

Час проведення

Примітки

1

2

3

4

1

Ранкова гімнас­тика

8.15—8.30

3 предметами проводиться у фізкультурному залі, без предметів — у музичній залі

2

Фізкультхвилинка

Під час занять

3—7 хв заняття

3

Фізкультпауза (у разі потреби)

Між заняттями

1-2 на день

4

Хвилинка масажу

4.1

Тренування дріб­ної моторики рук

Перший тиж­день місяця

Після занять

4.2

Робота з махро­вими рукавичками

Другий тиж­день місяця

Після прогулянки

4.3

Тренування стоп ніг

Третій тиж­день місяця

Після прогулянки

4.4

Гімнастика для очей

Четвертий тиждень мі­сяця

Після занять та під час занять

5

Прогулянка

Двічі на день

3-4 гри різної рухливості, починаючи на 10—15 хв прогулянки

6

Самостійна рухо­ва діяльність

Щоденно

7

Індивідуальна ро­бота з фізичного виховання

Двічі на тиж­день

Під час самостійної рухової діяльності з малими підгрупами (2—4 дітей)

8

Піший перехід (починаючи з мо­лодшого віку)

Раз на тиж­день

9

Оздоровчі
хвилинки

1 раз на тиждень

За розкладом

10

Гімнастика

Щоденно

Після сну

11

Заняття з фіз­культури

Двічі на тиж­день з інструк­тором з фіз­культури

В інші дні з вихова­телемпід час прогулянки

12

Дні здоров'я

Раз на місяць

Упродовж року

13

Фізкультурні роз­ваги

Раз-двічі на місяць

За розкладом

14

Фізкультурні свя­та (починаючи з середнього віку)

Двічі на рік

За планом ДНЗ

15

Полоскання рото­вої порожнини

Після їжі

Постійно

16

Гурткова робота «Школа м’яча» «…Пластика»

2 рази на тиждень

За планом керівника гуртка


Фізкультхвилинки

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо,

/Files/images/DSC_6112.JPGП’ять! Шість! Засміялись,

Кілька разів понахилялись.

Їжачок сьогодні в нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам їжачка спіймати.

Прудко їжачок втікає,

Голочками нас шпиляє.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ.

**********

Встало вранці ясне сонце,

Зазирнуло у віконце.

І мурашки потягнулися,

До роботи всі взялися.

Будем дружно присідати,

Мурашок розвеселяти.

Встали- сіли, встали- сіли!

От уже й розвеселили.

З комашками нумо всі

Потанцюємо у росі.

**********

/Files/images/DSC_6119.JPGНаш муравлик рано встав - раз –два.

Своє ліжечко прибрав - раз –два.

Тоді став робить зарядку – раз – два.

Кожну вправу по порядку – раз – два.

Спершу лапки розминав

Разів десять присідав.

Порівняв собі він спинку

Піднімаючи травинку.

Потім вгору потягнувся

І до сонечка всміхнувся.

**********

Встаньте , діти, усміхніться,

Землі рідній поклоніться.

І до сонця дотягніться.

Веретенцем покрутіться.

Потанцюйте ,пострибайте,

Рухи дружно повторяйте.

Раз – присядьте, два – присядьте

І за столики сідайте.

**********

/Files/images/DSC_6122.JPG Як прекрасно крокувать

На просторах, на просторах,

- Пісню радісну співать

Краще хором, краще хором.

Нам підспівує в лісочках

Птах – пташиночка.

Одна голка, друга голка –

Вже ялиночка.

Круглі очі і муркоче –

Так – це киценька,

Раз словечко, два словечка –

Буде пісенька!

**********

Наші діти дружно встали,

Фізхвилинку розпочали.

Руки гарно розім’яли,

Як Клички по боксували,

Як Шевченко у футболі

Забиваємо ми голи.

Всі, як Бубка ,пострибали

І за столи посідали.

********

Щось стомилась наша спинка

І затерпли пальці.

Встанем, друзі, на хвилинку.

Скачем на скакалці.

Присідаєм і встаємо,

Пальцям працю ми даємо:

В кулачок і з кулачка,

Щоб була рука гнучка.

Трохи шию розім’яли

І за столи посідали.

*********

/Files/images/DSC_6140.JPGСтали рівно, мов дуби.

Потім всі знайшли гриби.

Піднялися, мов смереки,

Потягнулися далеко.

Руки ставимо у боки

І скакаєм ,мов сороки .

І прогнулись , мов берізки,

Потім витерли геть слізки.

Всі плечима повели.

Втомлені мов й не були.

*******

Вже і сонечко пригріло,

Вже посунулись сніги.

Де було геть зовсім біло,

Проталин стеляться круги.

Як же вітер, діти, дише?

Як дерева він колише?

Як прогинаються берізки?

Як же чешуть свої кіски?

Як же птахи прилітають?

Як радіють вони й грають?

А тепер присіли й встали.

Втому нашу геть прогнали.

********

У двері стука фізкультхвилинка

Уже затерпла у діток спинка.

Тягнем до сонця маленькі руки

І присідаєм легко, без муки.

А тепер встали і ледь прогнулись

Хвилинка щезла, а ми й не зчулись.

*********

Стали, діти всі охоче.

Кожен з нас здоров’я хочк.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

Пострибали всі мерщій,

Хай покинуть втома й лінь.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

********

/Files/images/DSC_6156.JPG Зупинись навчання час.

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха,

Що летить, не знає страху.

Вгору - вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер - метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки,

Колові зроблю я рухи.

А голівкою покрутим –

Небезпек не має бути.

Якщо поруч небезпека, -

Геть втікаємо далеко.

*********

Я маленький малючок,

Загорнувсь, мов їжачок,

Потім стану, мов жирафа,

Дотягнувся аж до шафи.

Пострибаю, мов зайча,

Політаю, мов грача,

Як берізка,погойдаюсь,

Відпочити постараюсь.

**********

Вийшли друзі всі на грядку

Й почали фізкультзарядку.

Гуп–гуп, гуп –гуп.

Взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Упираються ногами,

Тягнуть ріпку руками.

Промучились увесь день,

А вона сидить, мов пень.

А ви,діти не сидіть,

Вирвать ріпку поможіть…

**********

/Files/images/DSC_6123.JPGСупчик з вами ми варили,

Трохи спинки притомили.

Вправо пальці позгинали,

Кулачки порозминали,

До плечей поставим руки,

Колові ми зробим рухи.

Потім ставим руки в боки,

Повертілись , мов сороки.

А тоді ще два підскоки.

І зробили чіткі кроки.

Вдихнули всі на повні груди-

Далі ми навчатись будем.

**********

Діти плескали в долоньки.

Всі синочки ми і доньки.

Ніжками затупотіли,

Потім весело присіли.

Віяв вітер тут і там.

Ти в гурті тепер не сам.

Ми за руки всі взялися.

Піднялись і потяглися.

Спину добре всі прогнули

І про втому всі забули.

**********

/Files/images/DSC_6159.JPGСлон слоняток на полянку

На зарядку вивів зранку.

Всім сказав: - Шикуйтесь, струнко!

Сам присів й піднявся хутко.

Слоненята повторили: -

Встали – сіли, встали – сіли.

Слоненята роблять вправи:

Ногу вліво, ногу вправо.

Нахилились, піднялись,

Потім добре потяглись.

Слоненятка відпочили

На місця всі дружно сіли.

**********

Ди – ди –ди , ди- ди –ди,

Ти, дитино, не сиди.

Ди – ди-ди, ди – ди –ди ,

Бо на дворі холоди.

Швидко вийшли, малюки,

Піднялися на носки,

Потім всі одраз присіли,

Потім встали й полетіли.

А тепер – но руки в боки,

Робим легко два підскоки,

Стали дружно всі у коло,

Тихо ходимо навколо.

Один одному всміхнулись

Іза парти повернулись.

**********

Кря – кря – кря –танцюють каченята.

Няв – няв – няв – ходять кошенята.

Ква –ква –ква – скачуть жабенята.

Хрю – хрю – хрю – шукають поросята.

Гав –гав – гав – сідають собачата.

Кар –кар – кар –літають вороненята.

Все – все – все – закінчили малята.

**********

/Files/images/DSC_6124.JPGДі – ді –ді- висять он жолуді.

Да –да –да –миє їх вода.

Ду -д у –ду –я по них іду.

Ду – ду –ду – їх в траві знайду.

Буде з них їжа для хрюшки Марушки,

Кабанця – хвастунця,

Ще й залишимо на плід,

Щоб розрісся дуба рід.

**********

По доріжці, по стежині

Червона Шапочка іде.

У своїй малі корзині

Бабусі їстоньки несе.

Поставим кошика на землю,

Вгору руки підіймем,

Трохи ними поплескаєм,

Трішки ними потрясем.

Пошукаєм ягідок,

Покладемо в свій роток.

Кошик в руки ми візьмем,

Тихо крадучись , ідем,

Щоб нас вовчик не спіймав,

На обід щоб нас не мав.

Проведення ранкової гімнастики

з дітьми дошкільного віку

Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

Показниками фізичного здоров’я дитини є рівень морфофізіологічного розвитку (нормальне функціонування всіх органів та систем організму, їх ріст і розвиток), що виявляється й підтверджується віковими антропо та біометричними показниками (довжина, маса тіла, об’єм грудної клітки, робота серця, дихання, опорно-руховий апарат, постава, стан шкіри, гострота зору, нюху, слуху, смаку тощо).

Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов’язковими для дітей дошкільного віку. Вони мають мету – сприяти зміцненню здоров’я, підвищенню розумової працездатності дітей, активізації рухового режиму у дошкільному закладі.

Щоденно перед сніданком у режимі дня дошкільнят проводиться ранкова гімнастика. Вона є обов’язковою складовою організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Ранкова гімнастика сприяє поглибленню дихання, посиленню кровообігу, обміну речовин, розвитку різних груп м’язів, правильній поставі, розгальмовуванню нервової системи після сну, викликає позитивні емоції.

Головна вимога до гімнастики у літній період – проведення її на свіжому повітрі, а взимку – у добре провітреному приміщенні.

З настанням теплих весняних днів і до осені ранкову гімнастику проводять на майданчику, захищеному від вітру. Для цього на майданчик заздалегідь виносять все необхідне: прапорці, гімнастичні палиці, скакалки, обручі. Чергові (діти старших груп) під наглядом вихователя розкладають ці предмети на лавах, пірамідах тощо, щоб їх було зручно в’язати для виконання вправ. Вправи ранкової гімнастики в приміщенні, а в теплу пору року на майданчику дошкільнята всіх вікових груп виконують у майці, трусиках, тапочках (чешках) або босоніж. Вихователь до проведення ранкової гімнастики вдягається так, щоб його костюм не заважав рухам.

Ранкову гімнастику в усіх вікових групах починають з шикування дітей в колону по одному.

Якщо ранкова гімнастика проводиться з предметами, треба заздалегідь продумати спосіб їх роздавання. Під час ходьби, перед шикуванням, діти беруть предмет і проходять з ним одне коло, а потім перешиковуються. Важливе значення при цьому має спосіб тримання предмета в руці під час ходьби. Гімнастичну палицю, обруч, м’яч, складену вдвоє скакалку тримають у правій руці; прапорці, кубики, брязкальця – в обох руках, опущених донизу.

Для організованого проведення гімнастики вихователь шикує молодших дошкільнят у коло. Щоб зручніше було виконувати вправи, групу треба розімкнути. За командою вихователя діти роблять два-три кроки назад – коло стає широким і ніхто нікому не заважає. Середню і старшу групи перешиковують з утворенням ланок. Щоб не витрачати зайвого часу на розімкнення у колонах і по рядах, використовують певні орієнтири. Діти, які утворюють ланки, йдуть у напрямку кеглів (кубиків або прапорців на підставці), поставлених на певній відстані один від одного в кінці зали. На них орієнтуються ведучі, щоб дотримуватися потрібних інтервалів між колонами. В рядах діти розмикаються на ходу на відстань піднятих вперед рук.

У старшій групі дітей перешиковують (з другої половини начального року) через центр зали по три-чотири. Підгрупи дітей після команди вихователя – «Через центр зали направо (наліво) руш!» - одночасно повертаються (праворуч або ліворуч) і рухаються шеренгою, дотримуючись рівняння до протилежного кінця зали.

Музичний супровід вправ створює у дітей бадьорий, піднесений настрій, він сприяє більш чіткішому та виразнішому виконанню вправ, обумовлює їх темп. Під час розучування складних за координацією вправ спочатку діти виконують їх два-три рази без музики, під лічбу вихователя. Після цього вправу роблять під музику.

Проводячи вправи під музику, корисно замінювати або доповнювати рахунок спрямованими вказівками в такт музики. Наприклад: «Раз-два - руки вгору, три-чотири – руки вниз». Це дає змогу запобігти помилкам дітей і виправити їх під час виконання вправ.

Особливо корисно для здоров’я дітей поєднувати ранкову гімнастику з повітряними ваннами та водними процедурами.

Щоденне виконання ранкової гімнастики мобілізує й організовує дитину, приводить її організм у відповідний стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.

Для підвищення опірності організму до несприятливих кліматичних умов одяг під час виконання вправ має бути легким. Одяг дошкільнят не повинен ускладнювати рухи і дихання, а систематичне обтирання після гімнастики або душ з поступовим зниженням температури води, починаючи від + 30-32˚С до +22-23˚С, буде загартовувати дитячий організм і мати велике гігієнічне значення.

Добір вправ у комплексі визначається з урахуванням можливостей і стану здоров’я дітей певного віку, а також їхніх індивідуальних особливостей. Доцільно керуватися такими вимогами:

вправи повинні бути простими та доступними для дітей, відповідати будові й функціям їхнього рухового апарата, не вимагати великої затрати нервової м’язової енергії. доцільно включати біг, ходьбу, стрибки, інші вправи для різних груп м’язів;

вправи мають бути різноманітними за видами рухів і охоплювати різні групи великих м’язів (плечового пояса, спини, живота, ніг). Рухи для зміцнення дрібних м’язів (кисті рук, живота, ніг) окремо не виконують, оскільки фізіологічний ефект їх незначний, а пропонують з вправами, що охоплюють великі м’язові групи;

вихованцям молодших груп в основному пропонують вправи, в яких вони імітують рухи тварин, птахів, машин. Імітаційні вправи зацікавлюють дошкільнят, викликають у них емоційне піднесення;

для урізноманітнення ранкової гімнастики корисно впроваджувати, починаючи з молодших груп, вправи з предметами: брязкальцями, прапорцями, кубиками тощо, які сприяють правильному й цілеспрямованому виконанню рухів, а також підвищують інтерес до вправ.

Кількість загальнорозвиваючих вправ, їх дозування, тривалість ходьби, бігу, ранкової гімнастики у дітей різних вікових груп подано в таблиці:

Група Кількість вправ Дозування вправ /кількість повторень Тривалість бігу Кількість стрибків Тривалість ранкової гімнастики
у середньо-му темпі у повільному темпі
Перша молодша 3-4 4-5 15-20 с до 50 с 8-10 4-5 хвилин
Друга молодша 4-5 5-6 20-25 с до 1 хвилини 12 5-6 хвилин
Середня 5-6 6-8 25-30 с до 1 хв.30 с 16 6-8 хвилин
Старша 6-7 8-10 30-35 с до 2 хвилин 20 8-10 хвилин

Дозування гімнастичних вправ у різновікових групах має свою специфіку. Діти виконують одні і ті самі вправи, але вихователь так враховує їхні вікові особливості та підготовленість, щоб всі вправи комплексу були посильні кожній дитині незалежно від її віку. Молодших за віковим дітей обмежують в кількості повторень гімнастичних вправ. Вихователь пропонує дітям 5- 6 року життя при присіданні виконати 8-10 вправ, а діти 4- 5 року життя - 6 разів.

Після кожної вправи роблять невелику паузу 10-15 секунд для відпочинку та врегулювання дихання, під час якої вихователь пояснює наступну вправу.

Під час показу гімнастичних вправ слід користуватися «дзеркальним» способом. Вихователь стоїть обличчям до дітей, напрямок його рухів визначає і напрямок рухів дітей. Наприклад, вихователь пропонує дітям підняти вгору праву руку, а сам піднімає ліву.

Залежно від форми вправи її демонструють в анфас або в профіль (наприклад, нахили тулуба в сторони показують в анфас, а присідання з прямим тулубом – у профіль).

Під час виконання окремих вправ можна врахувати фізичну підготовленість дошкільнят різновікової групи. Наприклад, виконуючи нахили вперед, молодші діти дістають руками коліна ніг, а старші – носки ніг; молодші присідають на всій ступні, а старші – на носках і т. д.

При складанні комплексів загальнорозвиваючих вправ для ранкової гімнастики передбачається реалізація принципу всебічного впливу цих рухів на удосконалення функцій організму та покращення фізичного розвиту дітей. Спочатку виконують вправи, які зміцнюють м’язи плечового пояса, рук та спини, сприяють розширенню грудної клітки, випрямленню хребта та формуванню правильної постави. Наступні вправи добирають для зміцнення м’язів тулуба та ніг.

Загальнорозвиваючі вправи слід проводити з різних вихідних положень (лежачи та сидячи на підлозі), а не лише стоячи. Коли дитина виконує вправу з положення лежачи, її хребет розвантажений, і в цьому випадку можна ефективніше впливати на зміцнення м’язів спини і живота, які є своєрідним «м’язовим корсетом», що утримує тулуб у правильному положенні.

Комплекси ранкової гімнастики розучуються на заняттях з фізичної культури, діють 2 тижні з ускладненням на другому. Однак, якщо вихователь бачить, що більшість дітей групи виконує вправу чітко або зацікавленість до неї зменшується, він замінює її іншою, аналогічною за формою виконання або складнішою. Протягом року вже знайомі комплекси періодично повторюються, збільшується навантаження за рахунок урізноманітнення вправ, підвищення інтенсивності виконання.

Якщо дитина перенесла якусь хворобу (інфекційного характеру, респіраторну та ін.), їй можуть бути протипоказані фізичні вправи. У такому разі потрібно погоджувати з лікарем питання про те, чи можна дитині займатися ранковою гімнастикою і які вправи їй не слід виконувати.

Таким чином, щоденне виконання ранкової гімнастики мобілізує й організовує дітей, приводить їх організм у відповідний робочий стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.

У поєднанні з іншими організаційними формами фізичного виховання ранкова гімнастика зміцнює здоров’я і покращує фізичний розвиток дітей, виховує в них моральні та вольові риси характеру.

Робота дошкільного навчального закладу в цілому має спрямовуватися на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, формування мотивації здорового способу життя. При цьому важливо дотримуватися принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. Така робота проводиться в процесі всієї життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

Кiлькiсть переглядiв: 22379

Коментарi